ESCO Business Matching

     

ESCO Business Matching

        ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมห่งประเทศไทยร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสัมนา ESCO Business Matching โดยทางบริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด ได้เข้าร่วมในการสัมนาเพื่อให้ความรู้และแนวทางในการจัดการด้านพลังงานเกี่ยวกับระบบอัดอากาศในครั้งนี้

1 2 

3 4 

5 6